Στο αρχείο η έρευνα για την τιμή πώλησης του ΟΠΑΠ

MarketNews

Στο αρχείο η έρευνα για την τιμή πώλησης του ΟΠΑΠ

Δεν προέκυψαν αξιόποινες πράξεις που να συνδέονται με την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ έκρινε ο Επίκουρος Εισαγγελέας Διαφθοράς Γιάννης Σεβης, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργούσε ο Εισαγγελέας εξέτασε αν το τίμημα της πώλησης του ΟΠΑΠ ήταν εύλογο και αν υπήρξαν παρατυπίες στη διαδικασία. Από την έρευνά του όμως δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά για διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

Οι εισαγγελείς συνεχίζουν τις έρευνες για την πώληση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..