Έκδοση εξάμηνων εντόκων 1 δισ. ευρώ στις 9/4

MarketNews

Έκδοση εξάμηνων εντόκων 1 δισ. ευρώ στις 9/4

Στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου, αξίας 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την Τρίτη 9 Απριλίου.