ΕΤΕ: Στις 19/4 έκτακτη γ.σ για ΑΜΚ έως €9,756 δισ.

MarketNews

Στα 785,6 εκατ. ευρώ τοποθετείται το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει η Εθνική Τράπεζα για να καλύψει το στόχο του 10% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα αποφάσισε το Δ.Σ. της τράπεζας, για το μίγμα με το οποίο θα γίνει η προσπάθεια να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΤΕ, η γενική συνέλευση (η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου) καλείται να αποφασίσει για την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, των γνωστών CoCos, έως του ποσού των 1,9 δις. ευρώ. Δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας έχουν υπολογιστεί στα 9,756 δις. ευρώ, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση που εκδοθεί το σύνολο των CoCos, περιορίζεται στα 7,856 δις. ευρώ. Κατά συνέπεια, για να καλυφθεί το 10% απαιτούνται ιδιωτικά κεφάλαια της τάξης των 785,6 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τόσο το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δε θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της τράπεζας έχει ως εξής:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασής του, αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας για την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013, με θέματα:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos) συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. Ευρώ.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις 29 Απριλίου 2013, στη 1 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, στην Αθήνα, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των Επαναληπτικών, σύμφωνα με το νόμο, θα αποσταλεί αύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο, στις θεσμικές Αρχές και θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδες της Τράπεζας www.nbg.gr"