ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα - Στο 2,05% μειώθηκε το επιτόκιο

MarketNews

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα - Στο 2,05% μειώθηκε το επιτόκιο

Σταθερά πτωτικά συνεχίζει να κινείται το κόσοτος δανεισμού της Ελλάδας στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Ειδικότερα, στη σημερινή έκδοη εξάμηνων εντόκων ο ΟΔΔΗΧ άντλησε συνολικά 1,625 δισ. ευρώ με απόδοση 2,05% από 2,15% στην αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναφέρει:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,05%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 3,322 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,66 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
Δημοπρασία
Σημερινή
Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας
26 εβδομάδων
8 Ιουλίου 2014
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
10 Ιουνίου 2014
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
1.- Δημοπρατούμενο ποσό
1.250
1.250
2.- Ύψος προσφορών
3.322
3.369
3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)
2,66
2,70
4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό
1.625
1.625
5.- Απόδοση
2,05%
2,15%
6.- Τιμή Δημοπρασίας
98,975
98,925
7.- Cut – off ratio
28%
19,30