'

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4,9% συρρικνώθηκε ο τζίρος στη βιομηχανία το Μάιο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4,9% συρρικνώθηκε ο τζίρος στη βιομηχανία το Μάιο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Σε ποσοστό 4,9% συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση ο τζίρος στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το Μάιο, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 5,5%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,9% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: 

α. Στην αύξηση του είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 57,1%. 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,6%. 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. 

Επίσης, η μείωση του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,9% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής: 

Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2%.
Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 14,2%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 185,5%. 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στην αύξηση του είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,7%. 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, και μη μεταλλικών ορυκτών. 

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 14,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων
βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 12,5%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξηςμεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 14,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 14,2% το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους
αγορών ως εξής:

Στη μείωση του είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 11,4%.
Στη μείωση του είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 15,2%