'

Πρωτογενές πλεόνασμα €707 εκατ. στο εξάμηνο

MarketNews

Πρωτογενές πλεόνασμα €707 εκατ. στο εξάμηνο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Mε πρωτογενές πλεόνασμα 707 εκατ. ευρώ έκλεισε το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 ελαφρώς χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των προσωρινών στοιχείων εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού οι οποίες ανέφεραν πρωτογενές πλεόνασμα 712 εκατ. ευρώ.  Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,51 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο 2013 και υψηλότερα του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ. 

Αντίστοιχα το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 παρουσιάστηκε έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,41 δισ. ευρώ.  έναντι ελλείμματος 4,99 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2013 και στόχου για έλλειμμα 1,51 δισ. ευρώ. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23.615 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 241 εκατ. ευρώ ή 1,0 %  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.646 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 19.021  εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ ή κατά 0,5% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 είναι οι εξής:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 143 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

2. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 170 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

3. Oι φόροι στην περιουσία κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,6%,

4. Οι  λοιποί άμεσοι φόροι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 5,6%,

5. Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ. ή 10,4%,

6. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 166 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

2. Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 12,8% και 230 εκατ. ευρώ ή 11,7% αντίστοιχα,  

4. Οι λοιποί Ε.Φ.Κ. κατά 45 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

5. Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 85 εκατ. ευρώ ή 44,6%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.558 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 96 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (1.462 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.969 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26.034 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά  1.195 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (27.230 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23.672    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1.240 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 943 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (21.000 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.120 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1.350 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 247 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 31 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 16 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, 54 εκατ. Ευρώ για την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 51 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών. 

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2.362 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.318 εκατ. ευρώ) και κατά 590 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.