'

ΤτΕ: Υποχώρησαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

MarketNews

ΤτΕ: Υποχώρησαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Πτωτικά κινήθηκαν τον Ιούνιο τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,41 εκατοστιαίες μονάδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,51%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,30%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92% τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,84%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 120 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,60%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε τον ίδιο μήνα κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,00%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,02%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 65 μονάδες βάσης στο 5,84%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,29% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 101 μονάδες βάσης στο 4,56%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,81%.

Πτωτικά και τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα

Πτώση παρουσίασαν, όμως, και τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,75 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,57%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,98%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 4,57%, ενώ των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 71 μονάδες βάσης στο 5,46%.

Τον Ιούνιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων  (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,74%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,49%.