ΗΠΑ: Αυξημένες οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

FXCM

ΗΠΑ: Αυξημένες οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου