Στις 24/4 η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση

MarketNews

Στις 24/4 η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση

Σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, η οποία έχει ήδη οριστεί για την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα γίνει η συζήτηση και η λήψη απόφασης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σήμερα, 19 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στην οποία παρέστησαν μέτoχoι πoυ εκπροσωπούσαν το 18,21% του Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή κάτω από τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επομένως, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης.