Επιβεβαιώνει την απόρριψη της αίτησης για ειδική εκκαθάριση

MarketNews

Επιβεβαιώνει την απόρριψη της αίτησης για ειδική εκκαθάριση

Την απόρριψη της αίτησης που είχε κατατεθεί για ειδική εκκαθάριση επιβεβαιώνει σε σχετική της ανακοίνωση η Alapis.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, επί της αίτησης υπαγωγής της στην προβλεπόμενη εκ του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 διαδικασία Ειδικής Εκκαθάρισης, εξεδόθη η υπ’αριθμόν 395/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απορρίπτει την αίτηση.