'

Κύπρος: Έλαβε τα εύσημα για τα μέτρα κατά της διαφθοράς

StockWatch

Κύπρος: Έλαβε τα εύσημα για τα μέτρα κατά της διαφθοράς, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η Κύπρος έλαβε τα εύσημα στο πλαίσιο της συνάντησης εκπροσώπων των κρατών μελών της GRECO (Group of States Against Corruption) που αφορούσε στον  3ο γύρο αξιολόγησης για τα μέτρα που λαμβάνει προς αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση τονίστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο όσον αφορά στην υιοθέτηση όλων των συστάσεων της GRECO που μας είχαν γίνει το 2011 και σχετίζονταν με την ποινικοποίηση των αδικημάτων διαφθοράς και τη διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων.

Για πρώτη φορά, προστίθεται, η κυβέρνηση προώθησε συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για ολιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς, με στόχο την ενιαία και ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση πέτυχε να συμμορφωθεί σχεδόν πλήρως με όλες τις διαχρονικές συστάσεις της GRECO, με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί οι δομές πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς στον τόπο μας.

Σημειώνεται ότι στη στρατηγική τέθηκαν οι βάσεις για κοινές δράσεις ολόκληρης της κρατικής μηχανής και του ιδιωτικού τομέα, όπως: Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, η άμεση εμπλοκή και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη λήψη συγκεκριμένων δράσεων, τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, η διοργάνωση συνεδρίων για εξεύρεση καλών πρακτικών αντιμετώπισης, η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας.

Επίσης, δημιουργούνται οι δομές για την αναθεώρηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προτύπων και διαδικασιών σε όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, τη μελέτη και ετοιμασία στατιστικών αναλύσεων ανά έτος και γενικότερα για το σχεδιασμό προγράμματος συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σε θέματα διαφθοράς.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται, τον συντονισμό των δράσεων αυτών θα αναλάβει η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, ενισχύοντας τη συστηματική προσπάθεια για ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση διάφανων διαδικασιών κατά την άσκηση της εξουσίας.

Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία της αρχής, στα πρότυπα των συστάσεων της Greco, το οποίο προωθείται τις επόμενες μέρες για νομοτεχνικό έλεγχο.

Σημειώνεται επίσης ότι στη βάση των εξαγγελιών της κυβέρνησης για λογοδοσία και διαφάνεια στην πολιτική ζωή ενισχύθηκε η αποτελεσματικότητα του ελέγχου του πόθεν έσχες των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και αξιωματούχων με την ανάθεση του ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές, υιοθετήθηκε η δημοσιοποίηση των δηλώσεων της περιουσίας τους, καθώς και η υποβολή δηλώσεων από τις/τους συζύγους των ελεγχόμενων προσώπων.

Σημαντικά είναι, επίσης, τα νομοθετικά μέτρα που προωθήθηκαν και εκκρεμούν στη βουλή από το 2013 και αναφέρονται στη ρύθμιση ανώτατου ορίου συνεχών θητειών στο αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας και στο αξίωμα του βουλευτή, τον περιορισμό της ασυλίας των βουλευτών μόνο σε θέματα ελευθερίας λόγου και άσκησης του δικαιώματος ψήφου και τον καθορισμό των αδικημάτων, για τα οποία μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να διωχθεί ποινικά, προστίθεται.

Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι για την αποτελεσματική ρύθμιση της διαφθοράς κατατέθηκε στη βουλή νομοσχέδιο για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς.

Ταυτόχρονα, προωθείται νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις επαφές σχετικά με το lobbying και τη δημιουργία και διατήρηση μητρώου για την εγγραφή προσώπων που εμπλέκονται στη λήψη δημοσίων αποφάσεων, επί ζητημάτων που άπτονται της εκτελεστικής ή και της νομοθετικής εξουσίας.

Για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου από τους ίδιους τους πολίτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση,  κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στα δημόσια έγγραφα, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον άμεσο έλεγχο της διοίκησης από τους ίδιους τους πολίτες, διευρύνοντας τη Δημοκρατία και τη διαφάνεια στο τόπο μας.

Επιπρόσθετα, προς διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών ή την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, προωθείται η δημιουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας που θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών ή πληροφοριών.

Περαιτέρω, συνεχίζει η ανακοίνωση, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς στον αθλητισμό ενισχύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων.

Με το νέο νόμο τίθεται η βάση για την προστασία του αθλητισμού από φαινόμενα διαφθοράς, με τη λειτουργία της επιτροπής δεοντολογίας και προστασίας του αθλητισμού και τη διερεύνηση των υποθέσεων με τη χρήση των νέων πρόσθετων εργαλείων που δίνονται στις διωκτικές αρχές.

Επιθυμώντας την εκρίζωση της διαφθοράς στην αστυνομία, προστίθεται, το υπουργείο δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως προχώρησε στη λήψη σειράς νομοθετικών και άλλων μέτρων με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, πρόσφατα συστάθηκε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στην αστυνομία. Η διαφθορά είναι υπόθεση όλων μας, κυβέρνησης, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας και της κοινωνίας ευρύτερα. Συνιστά υπερκομματική ευθύνη και απαιτείται συνεννόηση και συμμετοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.