'

Κρυπτονομίσματα: Κίνδυνοι και Δικλείδες ασφαλείας

Κουτούπης Ανδρέας

Κρυπτονομίσματα: Κίνδυνοι και Δικλείδες ασφαλείας, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τα Κρυπτονομίσματα έχουν επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματα που είχαν χαρακτηρίσει τις παλιότερες αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας τους. Η δημιουργία των bitcoins για παράδειγμα παρέχει έναν μηχανισμό που δημιουργεί μια σταθερή προσφορά του νομίσματος χωρίς την παρέμβαση ενός κεντρικού ρυθμιστικού φορέα που θα μπει στον πειρασμό να υποτιμήσει το νόμισμα μέσω διαφόρων αυθαιρεσιών που μπορεί να σχετίζονται με την προσφορά και την ζήτηση τους.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία χρησιμοποιεί τα κρυπτονομίσματα, είτε ως μέσο ανταλλαγής είτε ως επένδυση, η εισαγωγή τους παρουσιάζει αρκετούς κινδύνους που θα πρέπει να κατανοήσει κανείς πριν τα ενσωματώσει στο επιχειρησιακό του μοντέλο.  Η εισαγωγή των κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετική αξιολόγηση κινδύνων και διενέργεια αξιολόγησης των δικλείδων ασφαλείας. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους Κινδύνους και Δικλείδες Ασφαλείας συνοψίζονται στην συνέχεια:

Μεταβλητότητα των τιμών

Τα κρυπτονομίσματα απλοποιούν τη μεταφορά των κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο, αλλά θέτουν τους ίδιους κινδύνους της αστάθειας των τιμών που σχετίζονται με άλλα νομίσματα. Παρά το γεγονός ότι τα κρθπτονομίσματα παρέχουν σε μία επιχείρηση τη δυνατότητα για άμεση αγορά ή επένδυση του νομίσματος, η μεταβλητότητα της τιμής τους είναι ιδιαίτερα σημαντική τα τελευταία χρόνια. Η μεταβλητότητα αυτή δεν μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να ρευστοποιηθεί η θέση της επιχείρησης στην επένδυση.  Υπό αυτές τις συνθήκες, τα κρυπτονομίσματα θα πρέπει να προστεθούν στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σαν επένδυση και να ταξινομηθούν είτε ως συναλλαγές, είτε ως διαθέσιμα προς πώληση, ανάλογα με την πρόθεση της επιχείρησης.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Με την αποδοχή των Κρυπτονομισμάτων ως μέσω ανταλλαγής διευρύνεται το πεδίο των δυνητικών πελατών ενός εμπόρου λιανικής. Ωστόσο, το οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα ως μέσο ανταλλαγής είναι εξαιρετικά ασταθές και αυξάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων της Διοίκησης, των Εσωτερικών Ελεγκτών, του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την αποδοχή τους και να εξετάσουν προσεκτικά τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι απλό για μία επιχείρηση να μετριάσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Πιθανώς η καλύτερη επιλογή να είναι να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στον κίνδυνο αυτό με το να καθιερώσει καλά μελετημένα όρια ως προς τον όγκο των κρυπτονομιμσάτων που θα κατέχει ανά πάσα στιγμή.

Μελλοντικές μεταβολές στη νομοθεσία

Οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες προσθέτουν κινδύνους στη μελλοντική αξία των κρυπτονομιμσάτων. Εάν οι χώρες κρίνουν τα κρυπτονομίσματα ως παράνομα, η αξία τους θα μπορούσε να διακυβευθεί. Οι εταιρείες που εμπλέκονται ή σχεδιάζουν να διενεργούν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τη νομοθεσία που διέπει τα εικονικά νομίσματα.

Κλοπή ή/και απώλεια

Όπως και με τα μετρητά, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενός κρυπτονομίσματος και του ιδιοκτήτη του πέρα από την κατοχή. Ενώ κάθε συναλλαγή με bitcoin για παράδειγμα είναι δημόσια ορατή, η ταυτότητα των ατόμων που εμπλέκονται στη συναλλαγή είναι σχεδόν ανώνυμη. Η απουσία αυτής της σύνδεσης μεταξύ του bitcoin και του ιδιοκτήτη του παρέχει ανωνυμία, ωστόσο θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασφαλείας. Εάν ο κώδικας του bitcoin χαθεί ή κλαπεί, τότε είναι πολύ πιθανό το bitcoin να χαθεί για πάντα.

Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα υφίστανται ως ψηφιακά αρχεία, η ασφάλεια των δεδομένων είναι πρωταρχικό στοιχείο για τον εσωτερικό έλεγχο και υπόκειται στους ίδιους κινδύνους κλοπής ή/και απώλειας που σχετίζονται με όλες τις ψηφιακές πληροφορίες. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με σχετικές δικλείδες ασφαλείας που θα αντιμετωπίζουν την παραβίαση δεδομένων και θα προσομοιάζουν με αυτούς που προστατεύουν τα συστήματα πληροφορικής μίας εταιρείας (πχ passwords και firewalls).

Αναξιόπιστα τρίτα μέρη

Τρίτα μέρη συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των κινδύνων στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Σε αυτές τις συναλλαγές, ο πωλητής μετατρέπει αμέσως την πληρωμή με κρυπτονομίσματα στο τοπικό νόμισμα της κάθε εταιρείας ή φυσικού προσώπου. Οι μικρές καταθέσεις στους λογαριασμούς τους καθώς και η υψηλή ταχύτητα της συναλλαγής οδηγούν σε πολύ χαμηλό κίνδυνο για τις εταιρείες που επιθυμούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη σχετικά νέα τεχνολογία. Η μεταβολή της τιμής του νομίσματος και ο κίνδυνος κλοπής ή/και απώλειας των δεδομένων μειώνεται σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναξιοπιστίας του τρίτου μέρους.

Αδυναμίες ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ακόμη και με τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται όπως η κρυπτογράφηση, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνεπώς, εφόσον οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα διενεργούνται ηλεκτρονικά παρουσιάζονται κίνδυνοι από τεχνολογικές δυσλειτουργίες και ανασφαλή δεδομένα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ασφαλείας που να περιλαμβάνει την εξακρίβωση και επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των χρηστών καθώς και να ανιχνεύει εισβολές για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του συστήματος.

Συμπερασματικά, θα πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτό το μοντέρνο είδος συναλλαγών ή επενδύσεων να αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους όπως με οποιοδήποτε άλλο προιόν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα δια μέσου ισχυρών δικλείδων ασφαλείας πάντοσε έχοντας σε μυαλό την συνάρτηση κόστους-οφέλους.