Καλύτερες των εκτιμήσεων οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ

FXCM

Καλύτερες των εκτιμήσεων οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ