Σας οφείλει μισθώματα ο μισθωτής σας; Αυτά είναι τα δικαιώματά σας

Βαονάκης Ιωάννης

Σας οφείλει μισθώματα ο μισθωτής σας; Αυτά είναι τα δικαιώματά σας, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο να έχει συναφθεί μία μίσθωση, είτε επαγγελματική είτε κατοικίας, και ο μισθωτής να μην προβαίνει από δυστροπία στην καταβολή των συμφωνημένων μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα του εκμισθωτή και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί;

Καταρχήν, σε περίπτωση οφειλών λόγω δυστροπίας από μισθώματα, ο εκμισθωτής θα πρέπει να κοινοποιήσει προς τον μισθωτή του Εξώδικη Όχληση διά δικαστικού επιμελητή, προσκαλώντας τον μισθωτή να εξοφλήσει τις οφειλές του. Η σχετική Εξώδικη Όχληση θα πρέπει να κοινοποιηθεί ξεχωριστά και στον/στην σύζυγο του μισθωτή, εφόσον αυτός είναι έγγαμος.

Εφόσον μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της Εξώδικης Όχλησης ο μισθωτής δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του από μισθώματα προς τον εκμισθωτή, τότε ο τελευταίος δικαιούται, εφόσον η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο (δηλαδή από το Ειρηνοδικείο αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι μικρότερο των 600,00 ευρώ ή το Μονομελές Πρωτοδικείο αν είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό), την έκδοση Διαταγής Απόδοσης της Χρήσης του Μισθίου και Διαταγής Πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων καθώς και τυχόν οφειλών από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή κοινόχρηστων δαπανών.

Η Διαταγή αυτή κοινοποιείται στον μισθωτή και μπορεί να εκτελεστεί με την διαδικασία της έξωσης για την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή της, ενώ μπορούν επίσης μέσα από την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης να εισπραχθούν τα οφειλόμενα.