ΤτΕ: Καμμία ανάγκη κεφαλαίων για τις τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests

MarketNews

ΤτΕ: Καμμία ανάγκη κεφαλαίων για τις τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests

Σε συνέχεια ορισμένων δημοσιευμάτων διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης για τις ελληνικές τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωσε στην οποία επαναλαμβάνει ότι «σύμφωνα και με τη Συγκεντρωτική Έκθεση για τη Συνολική Αξιολόγηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ουδεμία από τις 4 ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση παρουσιάζει ανάγκες κεφαλαίων».

Η Τράπεζα της Ελλάδος παραπέμπει στο πλήρες κείμενο της περίληψης της Συγκεντρωτικής Έκθεσης για τη Συνολική αξιολόγηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την επισήμανση της σχετικής αναφοράς στη σελ. 11 (ιδιαίτερα υποσημείωση 13).