Από την Ernst&Young ’περνάει’ ο φόρος υπεραξίας στο Χ.Α.

Χαρίτος Σταύρος

Ως γνωστόν, υπάρχει αναβολή στην εφαρμογή του φόρου υπεραξίας από μετοχές για την 1η Ιουλίου 2013 αντί της 1ης Απριλίου 2013, που ήταν η αρχική ημερομηνία, προκειμένου να μελετηθεί και να σχεδιαστεί καλύτερα η εφαρμογή του φόρου 20% στην υπεραξία των μετοχών.

 

Το νέο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το θέμα έχει πάρει πάνω του ο ΣΜΕΧΑ, ο Σύνδεσμος των Χρηματιστών, καθώς έχει αναθέσει στην Ernst&Young την εκπόνηση μελέτης για το τι ισχύει με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία διεθνώς. Με βάση αυτό το κείμενο – πόρισμα του ελεγκρικού οίκου, οι χρηματιστές θα κινηθούν μαζί με την Κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο, ξεκινώντας νέο γύρο διαβουλεύσεων με το οικονομικό επιτελείο.

 

Η αγορά πάντως, εξακολουθεί να βρίσκεται στο σκοτάδι, ενώ δεν είναι και λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα δοθεί κι άλλη παράταση για το… 2014!

Σημειώνεται ότι οι χρηματιστές έχουν εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους ως προς την εφαρμογή του φόρου επί των κερδών των μετοχών με ποσοστό 20%.

Σύμφωνα με τον ΣΜΕΧΑ, ο φόρος επί της υπεραξίας των μετοχών θα επιφέρει περαιτέρω συρρίκνωση της χρηματιστηριακής αγοράς, δραστηριοποίηση πελατών σε ξένα χρηματιστήρια, απουσία μερίδας ξένων επενδυτών και ολοσχερή απομάκρυνση των Ελλήνων μικρομετόχων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οπως είναι γνωστό, ο φόρος υπεραξίας αποτέλεσε νόμο του κράτους από το 2007 αλλά έως σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τους χρηματιστές, οι συνθήκες το 2007 στην εγχώρια κεφαλαιαγορά ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές, με αυξημένο τζίρο και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο εγχώριο όσο και διεθνές. Τώρα ο τζίρος βαίνει μειούμενος και μόνο το 2012 σε σχέση με το 2001 η αξία των συναλλαγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 50%.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο επιδιωκόμενος στόχος της τότε νομοθετικής παρέμβασης ήταν να αντικατασταθεί ο φόρος συναλλαγών επί των πωλήσεων μετοχών (2 τοις χιλίοις) με έναν νέο φόρο, τον φόρο υπεραξίας, όπου ο μέτοχος (Ελληνας ή αλλοδαπός) θα κατέβαλλε στο Δημόσιο ένα ποσοστό επί των κεφαλαιακών κερδών του. Πλέον, με τη νέα διάταξη, όχι μόνο επιβάλλεται φόρος στα κέρδη από αγοραπωλησίες μετοχών, αλλά παραμένει και ο φόρος επί των συναλλαγών, αλλά και δεν υπάρχει πρόβλεψη για συμψηφισμό ζημιών για τους επενδυτές. Οπως διευκρινίζουν οι χρηματιστές, ο φόρος υπεραξίας δεν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.  Οπου εφαρμόζεται, συντρέχουν δύο βασικές προϋποθέσεις:

 

α) Ο υπολογισμός του γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και όχι κάθε δίμηνο όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ζημίες από πώληση μετοχών και

 

β) Υπάρχει αφορολόγητο όριο, πάνω από το οποίο υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας, έτσι ώστε πρακτικά να εξαιρούνται από αυτόν οι μικροεπενδυτές.

Σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας αποτελεί τη μοναδική σοβαρή τριβή μεταξύ Χ.Α. και FTSE. Το βασικό επιχείρημα των αξιολογητών του οίκου είναι ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένη αγορά στον κόσμο που να επιβαρύνει τους αλλοδαπούς επενδυτές με φόρο στα κεφαλαιακά κέρδη επί μετοχών.

 

Σταύρος Χαρίτος