'

ΕΚ: Πρόστιμα - μαμούθ €4,02 εκατ. για την υπόθεση Folli Follie

MarketNews

ΕΚ: Πρόστιμα - μαμούθ €4,02 εκατ. για την υπόθεση Folli Follie, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Στην επιβολή βαρύτατων διοικητικών κυρώσεων στην Folli Follie και σε εννέα φυσικά πρόσωπα, μέλη της διοίκησης και στελέχη της εταιρείας, προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς. Τα συνολικά πρόστιμα ανέρχονται στα 4,02 εκατ. ευρώ. Από 1,2 εκατ. ευρώ σε Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο. Μικρότερα πρόστιμα στον οικονομικό διευθυντή και σε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της Επιτροπής, η διοίκηση και τα στελέχη της Folli Follie στα οποία επεβλήθησαν τα πρόστιμα προέβησαν σε χειραγώγηση της αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που αφορούν στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της FFG για τη χρήση 2017. Επομένως, σύμφωνα με το αιτιολογικό της εποπτικής Αρχής, "μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της εταιρείας”.

Σημειώνεται πως τα πρόστιμα είναι τα υψηλότερα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια για εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία.

Συγκεκριμένα, στην εταιρεία Folli Follie επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 620 χιλ. ευρώ, από 1.240.000 στους κ.κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο (Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας), ενώ στον Ζαχαρία Μαντζαβίνο, πρώην Μέλος του δ.σ. και πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, ποινή € 300.000 ευρώ.

Στον CFO, Φραγκίσκο Γρατσώνη, το πρόστιμο ανέρχεται στις 200.000 ευρώ και στην Καίτη Κουτσολιούτσσου (Αντιπρόεδρο), 100.000 χιλιάδες. Επίσης, 100.000 ευρώ στον Γιάννη Μπεγιέτη, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρίας FF GROUP SOURCING LTD, θυγατρική της FFG που ενσωματώνει τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ασία.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 825η/2.8.2018συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 4.020.000στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ("Εταιρία) και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις (α)της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1(γ) του ιδίου, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και (β) για παραβάσεις των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016.

Συγκεκριμένα  για την απαγόρευση χειραγώγησης της Αγοράς επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:
-    €1.200.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
-    € 1.200.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
-    € 600.000 στην Εταιρία
-    €300.000 στον κ. Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καιπρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας
-    € 160.000 στoν κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας
-    € 100.000 στην κα Αικατερίνη Κουτσολιούτσου του Κορνηλίου, Αντιπροέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
-    € 80.000 στον κ. Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρίας
-    € 70.000 στον κ. Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
-    € 70.000 στην κα Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα προέβησαν σε χειραγώγηση της Αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με τηντιμή της μετοχής της Εταιρίας.

Για την παράβαση των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

-    € 100.000 στον κ. Ιωάννη Μπεγιέτη, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρίας FF GROUP SOURCING LTD
-    € 40.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
-    € 40.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
-    € 40.000 στον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας
-    € 20.000 στην Eταιρία