'

Στα €2,88 δισ. τα κέρδη το α΄ 3μηνο

MarketNews

Στα €2,88 δισ. τα κέρδη το α΄ 3μηνο  , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Kέρδη ύψους 2,88 δις ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, αφού ενέγραψε υπεραξία από την εξαγορά της Emporiki Bank από την Credit Agricole. Χωρίς την ενσωμάτωση της Emporiki Bank, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 244 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών 82,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 13,9%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποίησης.

Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ανέρχονταν σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθε σε 320,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε κέρδη 192 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αποτιμήσεως κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole.

Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 276,9 εκατ. ευρώ έναντι 165,3 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2012 και 233 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2012, προσαρμοσμένα για τα έκτακτα.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 322 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 252 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην Alpha Bank (-3,8% ετησίως) και 69,9 εκατ. ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 505,3 εκατ. ευρώ, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012.

Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) της Alpha Bank διαμορφώνεται στο 13,9%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως.

Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 42 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013, καταγράφοντας εισροές κατά 0,7 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013. Περαιτέρω αύξηση των καταθέσεών μας κατά 0,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 5 δισ. το α΄ τρίμηνο 2013 σε 20 δισ. ευρώ.

Ο Δείκτης καθυστερήσεων στο 30,1%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων σε 150 πόντους το α’ τρίμηνο του έτους έναντι 190 πόντους το δ’ τρίμηνο του 2012, και με τις σωρευτικές προβλέψεις σε 10,1 δισ. ευρώ, οι οποίες αντανακλούν έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%.