Πώληση 2.630.000 μετοχών από τον Μ. Σάλλα

MarketNews

Πώληση 2.630.000 μετοχών από τον Μ. Σάλλα

Ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας Πειραιώς, πούλησε στις 13 Μαΐου 2.630.000 μετοχές της εταιρίας, συνολικής αξίας 873.030,41 ευρώ.

Η πώληση γίνεται µε σκοπό τη συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.