Ελλάκτωρ: Κατέβαλε €318.000 στην Κυβέρνηση λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας θυγατρικών

MarketNews

Ελλάκτωρ: Κατέβαλε €318.000 στην Κυβέρνηση λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας θυγατρικών, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ποσό ευρώ 318 χιλ. κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του  άρθρου 6 του ν. 3556/2007, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών (χρήση 2017: ευρώ 488 χιλ.)

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για:

α) Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 175 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 160 χιλ.) και

β) Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 143 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 328 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

α) από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 155 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 359 χιλ.) και

β) από τη  θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 163 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 129 χιλ.)