ΔΕΗ: Ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης νέο μέλος στο ΔΣ

MarketNews

ΔΕΗ: Ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης νέο μέλος στο ΔΣ, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 19 Μαΐου 2020, αποφάσισε την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγρ. 1, του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, μετά την από 20.2.2020 παραίτηση του κ. Αναστάσιου Βλασσόπουλου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), του κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκη και για το υπόλοιπο της θητείας του παραπάνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι και τις 21.8.2022, και του ορισμού του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗΑ.Ε.

Για το νέο Μέλος, διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της διάταξης του άρθρου 4, παράγρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως χαρακτηρίζεται ως «Ανεξάρτητο».

Επομένως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχει ως εξής:

• Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.

• Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.

• Βενιέρης Γεώργιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 16.12.2021.

• Δοξάκη Δέσποινα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 26.6.2022.

• Θεοδωρίδης Στέφανος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.