ΔΕΗ: Στις 22/7 η αποκοπή του μερίσματος

MarketNews

Στις 29 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί τελικά η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.  Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012 θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2013, δηλαδή μετά την 19η Ιουλίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2012 θα ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου.