ΑΔΜΗΕ: Αύξηση εσόδων και ενίσχυση της κερδοφορίας για το α εξάμηνο

MarketNews

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση εσόδων και ενίσχυση της κερδοφορίας για το α εξάμηνο , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση "ο όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις".

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στα 137,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,2% έναντι 126 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ εξάμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 97,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,8 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019 και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε οριακά κατά 0,4% και ανήλθε στα 53,5 εκατ., έναντι 35,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,8% έναντι του αντίστοιχου ποσού το α’ εξάμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,6% έναντι 55 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Το α’ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο που προέκυψε λόγω κέρδους από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το α΄ εξάμηνο 2019 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α’ εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7% έναντι 40 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση +2,1%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στην διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ εξάμηνο 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 57,8% στα 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 271,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές
Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και το 2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας φθηνή, "καθαρή" και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Το 10ετες πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ύψους 5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τις εξής κυριότερες επενδύσεις για το επόμενο 12μηνο:

Νησιωτικές διασυνδέσεις

- Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Με δύο διαφορετικά καλώδια (Κρήτη-Πελοπόννησος και ΚρήτηΑττική), το μεγαλύτερο νησί της χώρας να θωρακιστεί ενεργειακά έως το 2023. Τις επόμενες ξεκινά η πόντιση του "μικρού" καλωδίου που θα συνδέσει τα Χανιά με τη Νεάπολη Λακωνίας, ύψους 364 εκατ. ευρώ, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Η "μεγάλη" διασύνδεση, ύψους 1 δισ. ευρώ, συμβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ηράκλειο Κρήτης και έχουν ήδη ξεκινήσει τα χερσαία έργα. Μόλις ηλεκτριστεί και το δεύτερο καλώδιο, το όφελος για όλους τους καταναλωτές της χώρας υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρύποι CO2 θα μειωθούν κατά 60% μειώνοντας αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού.