Τα απόκρυφα των ανακεφαλαιοποιήσεων

Τζαναβάρας Κώστας

Τα απόκρυφα των ανακεφαλαιοποιήσεων, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Καθώς είναι πια εμφανές κ-α-ι στους αναγνώστες του marketnews.gr ότι η χρηματιστηριακή μας αγορά συνηθίζει να «συνάδει» με τις [σωστές ;] σκέψεις του υπογράφοντος, ας ρίξουμε μία πιο προσεκτική ματιά και στα ενημερωτικά δελτία των ίδιων των τραπεζών.

Φυσικά ο χαρακτηρισμός «απόκρυφο» είναι ουσιαστικός. Απλώς τα κάτωθι αναφερόμενα ελάχιστοι τα πρόσεξαν μέσα στους τόμους που διανέμονται δωρεάν. Και είναι τα κυριότερα ευρήματα ενός κάπως προσεκτικού ξεφυλλίσματος.

ALPHABANK

Κατ’ αρχήν το «μυστικό του 1,40» του προηγούμενου άρθρου δεν είναι πια μυστικό. Απλώς το κλείσιμο της Παρασκευής στο 0,519 € εμπεριέχει υπέρβαση του bear στόχου 0,577 € που αναφερόταν αιτιολογημένα.

Και, στην εποχή που ζούμε, πολλοί ίσως κάποια στιγμή θεωρήσουν κέρδος να πουλήσουν τις νέες μετοχές τους σε τιμή ψηλότερη από το 0,44 € που τις «αγόρασαν» …

Κάπως έτσι, σήμερα είναι η κρίσιμη πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των warrants.

Απόκρυφο Νο 1 :  Αναβαλλόμενες φορολογικές διευκολύνσεις

Στη σελ.87 ανακαλύπτουμε ότι υπό την ως άνω περίτεχνη διατύπωση ενισχύεται το ενεργητικό του ομίλου με το ποσό των 1.799.893 χιλ. €, συμβάλλοντας καθοριστικά στην διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 3.422.700 χιλ. € (σ.15).

Για να βρει κανείς πώς δικαιολογείται μία τέτοια εγγραφή, θα πρέπει να καταφέρει να εντοπίσει στη σελ.238, σε υποπαράγραφο, τα περί ανακτησιμότητας του ποσού. Με απλά λόγια πρόκειται για – νόμιμη ! – εγγραφή  μελλοντικών φορολογικών ελαφρύνσεων (για ζημιές από το PSI) κερδών της τράπεζας σε βάθος 30ετίας.

Αναρωτιέται κανείς αν στέκει λογικά κάτι τέτοιο, αν έχει νόημα και τι νόημα να αθροίζεται τώρα. Και κυρίως πόσο πείθει τους μετόχους και την αγορά. Πάντως δ/ντης υποκαταστήματος, ως «προσόν» υποψήφιου δανειολήπτη, κάτι παρόμοιο θα το έπαιρνε για ανέκδοτο – όχι ;

Παρεμπιπτόντως στην ίδια υποπαράγραφο αναφέρεται κάποιο «επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας», από την επιτυχία του οποίου εξαρτάται κυρίως η ανακτησιμότητα του ποσού. Αυτό και μόνο, δεν θα αρκούσε ως λόγος να μάθουμε στο Ε.Δ. κάτι παραπάνω για το πλάνο ;

Απόκρυφο Νο 2 :  Ακίνητα

Στις 31.12.12 «δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών» ανέρχονταν (σ.15) σε 55.458,8 εκ. €, τα «προ απομειώσεων» (σ.298) σε 45.102,2 εκ. € και εξ αυτών τα «μη εξυπηρετούμενα δάνεια» σε 10.301,6 εκ. €. (σ.299).

Στη σ.150 υπάρχει μία – αντιφατική για τους αδαείς – ανάλυση του ποσού των 45.102,2 εκ. € : 28.490,3 εκ. € «ενήμερα και μη απομειωμένα», 4.933,5 εκ. € «σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα» και 11.687,5 εκ. € «απομειωμένα».

Ταυτόχρονα υπάρχει επιδείνωση με γεωμετρική πρόοδο των δεικτών μη εξυπηρετουμένων δανείων στα τρία τελευταία χρόνια (2010 – 12) (σ.299) :

Καταναλωτικά              7.0%    9.9% 22.7%

Επιχειρηματικά             9.2%  13.8% 24.8%

Στεγαστικά                  7,4%  12.2% 19.2%

Σύνολο                       8,5%  12.9% 22.8%

Ας σημειωθεί ότι με την απορρόφηση της Εμπορικής το 22,8% είναι pro forma ήδη 28,6% (σ.103).

Η γνωστή συντηρητική διαχείριση της τράπεζας εκφράζεται αφ’ ενός με την «απόκτηση υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων» και αφ’ ετέρου με την «ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ρεαλιστικών λύσεων αναδιάρθρωσης των καθυστερουμένων δανείων» (σ/103).

Απόκρυφο Νο 3 :  Τα λύτρα στο Ταμείο Χρηματοδοτικής Στήριξης

Στη σ.453 και στην παράγραφο «6.6 Δαπάνες εκδόσεως» πληροφορούμαστε ότι η «Προμήθεια ΤΧΣ εκ της συμβάσεως προεγγραφής» ανέρχεται σε 153,0 εκ.€.

Ούτε λίγο ούτε πολύ το ΤΧΣ απερρόφησε άμεσα το 27,82% της εκ 550 εκ. € συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση κεφαλαίου. Και αυτό για να δώσει τελικά ομόλογο 4.021 εκ.€., αφού αφαιρεθεί η ήδη καταβεβλημένη προκαταβολή [ομόλογο ;] 2.942 εκ.€ (σ.31).

Ταυτόχρονα το ΤΧΣ έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι των μετόχων, σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος (σ.315).

Ως στοιχείο απίστευτης προχειρότητας ενός εγχειρήματος σαν το ΤΧΣ, αξίζει να προσέξουμε ότι η φορολογική μεταχείριση των warrants δεν είναι εισέτι γνωστή (σ.428). Στην Καραγεώργη Σερβίας ή κάτι ξέρουν ή περιμένουν πρώτα τα κέρδη για να βάλουν μετά κάποιο έκτακτο χαράτσι. Ψέματα ;

Ας συνεκτιμήσουμε ότι κάπου 5 δις € ήταν η ζημιά της τράπεζας από το PSI. Και ας θυμηθούμε ότι οσονούπω αρχίζει το χαράτσι στα κέρδη από χρηματιστηριακές πράξεις – 20% μόνον.

Απόκρυφο Νο 4 :  No success story

Λόγοι της αυξήσεως κεφαλαίου είναι η «περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας» της τράπεζας (σ.434). Απουσιάζουν πλήρως οποιοιδήποτε συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι του εγχειρήματος, έστω περιφραστικά διατυπωμένοι.

Το «επιχειρηματικό σχέδιο», απαραίτητη προϋπόθεση για τη «χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ» (σ.317), σύμφωνα με το Ν.3864/2010 λάμπει δια της απουσίας του. Κανονικά θα έπρεπε να είναι σε περίοπτη θέση. Έτσι δεν είναι ;

Ίσως δείχνει άσχετο, αλλά στη (σελ.121) πληροφορούμαστε ότι το Investment banking/treasury στοίχισε το 2012 ζημιές 246,3 εκ. € έναντι κερδών 129.9 εκ. € το 2011.και 122,3 εκ.€ το 2010. Και η αντίστοιχη καθοδική πορεία των καταθέσεων είναι 38,3 – 29,4 – 28,5 δις €.

Απόκρυφο Νο 5 :  Toooo hard underwriting

Στη σ.453 και στην παράγραφο «6.6 Δαπάνες εκδόσεως» πληροφορούμαστε ότι η «Προμήθεια Αναλήψεως Υποχρεώσεως για Εγγύηση Καλύψεως», και «ανεξάρτητα αν οι εγγυητές καλύψουν τελικά τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές» ανέρχεται σε 22,9 εκ €, δηλαδή 4,16% της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση.

Δυό λόγια για τις ανακεφαλαιοποιήσεις Εθνικής και Πειραιώς

Κάποιος που θα ήθελε να διαμορφώσει κατά ανάλογο σκεπτικό ιδίαν γνώμη για τις κινήσεις του, μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του και τις επισημάνσεις αυτού του άρθρου όπως, και του «Τα μυστικά των ανακεφαλαιοποιήσεων» της περασμένης Δευτέρας.

Και ψάχνοντας για αριθμητικά στοιχεία στα αντίστοιχα Ε.Δ. θα σημειώνει τι αναφέρεται, τι προβάλλεται, τι λείπει …

Εθνική

Η αγορά ήταν προϊδεασμένη από καιρό για τις πρόσθετες δυσκολίες της ανακεφαλαιοποίησης της άλλοτε κραταιάς τράπεζας. Τα χειρότερα θεμελιώδη και το διπλάσιο ύψος της αύξησης, σε σχέση με την Alpha, σε συνδυασμό με τα κάπου 16 εκ. αδύναμες μετοχές ασφαλιστικών ταμείων και λοιπού δημόσιου τομέα, βάραιναν.

Ο Όμιλος βασίζει πολλά στην Financebank στην Τουρκία, αλλά τα τελευταία επεισόδια συνέπεσαν με τις κρίσιμες μέρες της διαπραγμάτευσης του δικαιώματος.

Το δικαίωμα, με previous close στα 4,45 € την 30/5, ξεκίνησε πράξεις στο low 0,75 €, έκανε high στα 3,11 €,  και έκλεισε τελικά 1,60 €. Ρουλέτα.

Από την επόμενη η συνεχής κατάρρευση, με μεγάλους όγκους και ιλιγγιώδη διακύμανση, κατέληξε στα 0,002 € στο κλείσιμο της Παρασκευής, με πράξεις ακόμη και στο 0,1 λεπτό !!!!!

Η τιμή της μετοχής έκλεισε «σατανικά» στο 4,28 με την τιμή εξάσκησης ανά νέα μετοχή στο 4,29 !

Προφανώς κάποιοι διαμορφώνουν κλίμα πανικού στην αγορά, κεντρίζοντας ταυτόχρονα τα αντανακλαστικά των bottom fishers.

Μένει μέσα στη βδομάδα να δούμε αν θα έχουμε εκπλήξεις. Π.χ. αν θα αποτύχει η αύξηση και θα περιέλθει η τράπεζα στο ΤΧΣ ή αν θα υπάρξει κάποιος που θα σαρώσει τα δικαιώματα και θα πάρει τον έλεγχο της τράπεζας με κάποιες εκατοντάδες εκ. €.

Πειραιώς

Ο Όμιλος έχει περισυλλέξει πλειάδα τραπεζών (MARFIN, ΑΤΕ, Γενική, Millenium, Κυπριακά υποκαταστήματα), ενώ έχει μακρύ ιστορικό σε συγχωνεύσεις.

Η ήδη γενικώς περιπεπλεγμένη «υπόθεση ανακεφαλαιοποίηση», δυσκολεύει με τα περί ταυτόχρονης «Αύξησης λόγω εξαγορών», μπερδεύεται με το reverse split, και γίνεται πραγματικός γρίφος με την επιλεγείσα διαδικασία.

Η συνολική αύξηση είναι «μέχρι 8.429 εκ. €» και η ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή, ώστε «το ΤΧΣ να ασκεί περιορισμένα δικαιώματα ψήφου» είναι 575,5 εκ. €.

Ούτε λίγο ούτε πολύ οι κάτοχοι αυτή τη στιγμή (κλείσιμο 4/6) μετοχών της τράπεζας έχουν ένα δικαίωμα με το οποίο μπορούν να αγοράσουν 35,680197 νέες για κάθε παλιά (μετά το rp) μετοχή τους προς 1,70 € τη μία.

Εφ’ όσον εξασκηθούν δικαιώματα για τουλάχιστον 338,5 εκ. νέες μετοχές, το ΤΧΣ θα αγοράσει τις υπόλοιπες της «συνολικής αύξησης», επίσης προς 1,70 € ανά νέα μετοχή. Και όσοι πάρουν νέες μετοχές θα μοιρασθούν warrants για τις μετοχές του ΤΧΣ.

Δηλαδή τα warrants που θα πάρουν οι μέτοχοι ανά νέα μετοχή μπορεί να αντιστοιχούν σε νέες μετοχές από καμία μέχρι κάπου 32 !!!!!

Εκτός αν δεν είναι τόσο … εύκολη η άσκηση και «μοιρασθούν» και οι μετοχές του ΤΧΣ της «αύξησης λόγω εξαγορών».

Η λεπτομέρεια είναι ότι η αναπροσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος της 4/6, μετά το reverse split δηλαδή, είναι 1,71 €, δηλ. 1 λεπτό πάνω από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

Ζούγκλα.

Το διεθνές τοπίο

Ήδη από τα μέσα της περασμένης Πέμπτης η Wall ανέκαμψε και το σήμα έχει φθάσει ήδη [7 π.μ.] και στην Ιαπωνία. Το Σαββατοκύριακο εντάθηκαν άρθρα και δηλώσεις bull-sheets, που συνήθως δικαιολογούν εναλλακτική προφορά της δεύτερης λέξης.

Ας σημειωθεί ότι οι ηρωικοί αγοραστές στα χαμηλά της συνεδρίασης της 23/5 (14.483,98 -7,5%) έφθασαν να μετρούν διψήφιες απώλειες στα 12.877,53 του NIKKEI.

Όποιος συνετός θα ήθελε να πάρει short θέση, ας σκεφθεί πρώτα τι θα μπορούσε να επαναφέρει στη σφαίρα της λογικής απόψεις σαν του Γάλλου Προέδρου χθες στο Τόκιο. «Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η κρίση πέρασε» εξεστόμισε, απευθυνόμενος σε επιχειρηματίες.

Συμπέρασμα

Η βδομάδα που ξεκινά σήμερα είναι χωρίς αμφιβολία η κρισιμότερη στο εγχείρημα ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών. Έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants της ALPHABANK, εξάσκηση δικαιωμάτων στην Εθνική και έναρξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στην Πειραιώς.

Αναρωτιέται κανείς, στα σημερινά πλαίσια της Ελληνικής Οικονομίας και των απερίγραπτων πολιτικών που διαχειρίζονται τις τύχες της Χώρας, αν οι τράπεζες έχουν βιώσιμη διέξοδο. Η πολύχρονη κρίση εμφανώς τις έχει πλήξει και άμεσα και έμμεσα.

Καθώς ο κρίσιμος δείκτης της εξυπηρέτησης δανείων μπορεί βάσιμα να ελπίζει μόνο σε μη επιδείνωση, η in the box διέξοδος είναι η στροφή κατά της περιουσίας των ανήμπορων πια δανειοληπτών. Πλειστηριασμοί με χίλια δυό εμπόδια, κοινωνική κατακραυγή και δυσχερές χρονοδιάγραμμα.

Ίσως είναι πια καιρός για out of the box σκέψεις …

Τα τετράγωνα λόγια δεν κάνουν για στρογγυλά αυτιά,

Κινέζικη σοφία – εκδόσεις Οδυσσέας