Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για ΑΕΓΕΚ και Yalco

MarketNews

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για ΑΕΓΕΚ και Yalco

Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και Yalco - Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε., από σήμερα 11 Ιουνίου 2013, αποφάσισε το Χ.Α., λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η απόφαση ελήφθη καθώς η ΑΕΓΕΚ προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1-31.3.2013 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και τις διατάξεις του ν.3556/2007, και η Yalco προέβη στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1-31.3.2013 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές των δύο εταιρειών θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.