ΟΔΔΗΧ: Διευκρινίσεις για τις μη-ανταγωνιστικές προσφορές

MarketNews

ΟΔΔΗΧ: Διευκρινίσεις για τις μη-ανταγωνιστικές προσφορές

Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου της 18ης  Ιουνίου 2013.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21  Ιουνίου 2013.