'

Πολλαπλά τα οφέλη της ελεύθερης διατίμησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

MarketNews

Πολλαπλά τα οφέλη της ελεύθερης διατίμησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης για τα ασφαλιστικά ταμεία, αποσυμφόρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παραγωγικές επενδύσεις στον κλάδο του φαρμάκου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι μερικά μονάχα από τα άμεσα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η απελευθέρωση της διατίμησης των Μη Συγταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές και παράγοντες του κλάδου.

Με τη δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων να παραμένει «κλειδωμένη» λόγω της επιβεβλημένης διατίμησης στην τιμή τους, αντίθετα με το πρότυπο της συντριπτικής πλειονότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η η τιμολόγηση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι ελεύθερη, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν την ανεξήγητη εμμονή των αρμόδιων αρχών στο καθεστώς ελεγχόμενης διατίμησης.

Ως αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής δημιουργείται πλήθος στρεβλώσεων στην αγορά φαρμάκου, που δυναμιτίζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας η Ελλάδα

Ο κατάλογος των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος σε σύγκριση με την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, παρότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς φορείς και συνεπώς δεν επιβαρύνουν τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Στην περίπτωση διεύρυνσής του με συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα και σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της διατίμησής τους, το μέγεθος της αγοράς των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα διπλασιαστεί από ¤260 εκατ. το 2012 σε ¤462 εκατ. το 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του IMS.


Μείωση δημοσίων δαπανών - αύξηση δημοσίων εσόδων

Εκτιμάται ότι η προώθηση της αυτοθεραπείας μέσω της απελευθέρωσης της τιμής των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα μειώσει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες υγείας και, παράλληλα, θα αποσυμφορήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τα ασφαλιστικά ιδρύματα αφενός από ήσσονος σημασίας περιστατικά αφετέρου με την πρόληψη της εκδήλωσης ασθενειών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης.

Με τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εκτιμάται επίσης ότι τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν καθώς θα εισρεύσουν έσοδα στα κρατικά ταμεία από σχετικές εισφορές και φόρους (π.χ. φόροι κατανάλωσης, Φ.Π.Α. κτλ.).

Η ανάπτυξη της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. υποκατάστατο περικοπών

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με την αυτοθεραπεία (Η αυτοθεραπεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2012), η ενίσχυση της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και ο επακόλουθος εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των περικοπών στις δαπάνες υγείας και τις κοινωνικές δαπάνες γενικότερα, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξισορρόπησης της ελληνικής οικονομίας.

Υπολογίζεται ότι το καθαρό όφελος για την εγχώρια οικονομία, υπό την προϋπόθεση της μετακίνησης φαρμάκων από τη θετική και την αρνητική λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ένταξής τους στη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., θα ανέλθει στα ¤154 εκατ. Κριτήριο επιλογής για τα φάρμακα αυτά είναι η παρουσία τους σε λίστες ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε τουλάχιστον 7 χώρες μέλη της ΕΕ. Μελέτη του ΙΟΒΕ (Η αγορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ελλάδα: μια προσέγγιση των επιπτώσεων σε όρους κόστους-οφέλους, ΙΟΒΕ, 2005), μάλιστα, έχει υπολογίσει ότι το ελληνικό δημόσιο θα ωφεληθεί κατά ¤141 εκατ., αν 5% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μεταχθεί στην κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Την ίδια στιγμή, σε 1000 με 1500 υπολογίζονται οι νέες θέσεις που θα προκύψουν με την αύξηση του ανταγωνισμού από την απελευθέρωση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., αλλά και τη διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ενώ θα αυξηθεί σημαντικά και η διαφημιστική δαπάνη ως μέσο αφενός προώθησης του προϊόντος αφετέρου πληροφόρησης του καταναλωτή-ασθενή για τη λήψη της ορθότερης απόφασης επιλογής φαρμακευτικού σκευάσματος.

Σημειώνεται ότι η διαφήμιση επιτρέπεται για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η διαφημιστική δαπάνη για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ανέρχεται μόλις σε ¤19,2 εκατ. και αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί στα ¤46,2 εκατ. με την απελευθέρωση της διατίμησης.

Η ανάπτυξη της αυτοθεραπείας στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σημειώνεται ότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. βρίσκονται στο επίκεντρο του στόχου που έχει τεθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ανάπτυξη της αυτοθεραπείας ως βασικού μοχλού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προάσπισης της ατομικής υγείας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας σε βάθος χρόνου.

Η αυτοθεραπεία, η φροντίδα, δηλαδή, που λαμβάνεται από τα ίδια τα άτομα για την προσωπική υγεία και ευεξία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις, που οι άνθρωποι υλοποιούν προκειμένου να διατηρήσουν την καλή φυσική και ψυχική υγεία τους, να προλάβουν περιττούς κινδύνους και να αυτοθεραπεύσουν ασθένειες ήσσονος σημασίας.