Ε.Κ.: Από 15/7 η άρση απαγόρευσης short selling στις τράπεζες

MarketNews

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 652/11.7.2013 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

• Tην άρση, από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013, της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) επί των μετοχών των εισηγμένων τραπεζών, που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη.

• Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών των εταιρειών «EURODRIP» και «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ», μετά από σχετικό αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

• Την έγκριση αιτήματος του κ. Σταύρου Ψυχάρη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί μετοχών της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΕΥΡΩ-ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΔ» με έδρα τον Δήμο Νίκαιας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

• Την επιβολή προστίμων € 9.000 στον κ. Αντώνιο Καλλέργη, μέτοχο της «ΕΤΕΜ ΑΕ», € 9.000 στον κ. Αχιλλέα Καλλέργη, μέτοχο της «ΕΤΕΜ ΑΕ», € 7.500 στην κ. Αναστασία Ανδρεάδου, μέτοχο της «A.S. Company A.E.», €3.000 στον κ. Μάρκο Καλλέργη, μέτοχο της «ΕΤΕΜ ΑΕ», € 3.000 στην κ. Ελπινίκη Σαράντη, μέτοχο της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» και € 3.000 στην «SALIX NOMINEES LTD», μέτοχο της «ΣΙΔΜΑ AE» για εκπρόθεσμη αναγγελία μεταβολής συμμετοχής τους επί των δικαιωμάτων ψήφου των προαναφερόμενων εταιριών, κατά παράβαση του ν.3556/2007.