Δημοπρασία 3μηνων ΕΓΔ 1,25 δις ευρώ στις 16 Ιουλίου

Reuters

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1,25 δις ευρώ στις 16 Ιουλίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 19η Ιουλίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.