Αμετάβλητες οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Ναυτεμπορική

Αμετάβλητες οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Μηδενική μεταβολή παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2013, έναντι αύξησης 7,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 4,1%, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.