ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,7% στο δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο

MarketNews

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,7% στο δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο

Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ..Τ.Κ) του μηνός Ιουλίου 2013, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2012, προκύπτει μείωση 0,7%, έναντι αύξησης 1,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2013, παρουσίασε μείωση 1,7%, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο είκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.