Πτώση για δολάριο και S&P 500 εξαιτίας της Ευρώπης

Kicklighter John

Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι το σοκ που προκάλεσαν στο ευρώ οι εξελίξεις στην Κύπρο, θα αποτελούσαν ευκαιρία για το δολάριο. Παρόλα αυτά, το δολάριο κινήθηκε αδύναμα έναντι των βασικών ανταγωνιστών του. Το να αναζητήσει κανείς ένα εναλλακτικό νόμισμα έναντι του ευρώ, είναι απλά με θεωρητική υπόθεση.

Η μεγαλύτερη αποσύνδεση από την «κανονική» κίνηση στην αγορά συναλλάγματος, είναι η απόκλιση του δολαρίου από τις τάσεις ανάληψης κινδύνου. Ο S&P 500, βρέθηκε να χάνει 1,0% αλλά το κλείσιμο ήταν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα. Η τάση ανάληψης κινδύνου είναι το σημαντικότερο στοιχείο που θα καθορίσει την κίνηση του δολαρίου τις επόμενες ώρες. Διαφορετικά, θα πρέπει να περιμένουμε τη Fed, αύριο.

Τα προβλήματα για το ευρώ μόλις ξεκινούν εξαιτίας των εξελίξεων στην Κύπρο

Το σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων ημερών είναι η πρωτοφανής πολιτική απόφαση για τους όρους διάσωσης της Κύπρου. Δεδομένου ότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα ήταν κάτι «μοναδικό» και δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί, η Κύπρος θα έπρεπε να δεχθεί μια περισσότερο δημιουργική λύση. Και αυτό ακριβώς ήταν. Οι Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί αποφάσισαν να διαθέσουν €10 δισ. για τη βοήθεια της χώρας με την προϋπόθεση να υπάρξουν και €5,8 δισ. που θα βάλει η Κύπρος. Για να γίνει αυτό, αποφασίστηκε η φορολόγηση των καταθέσεων με τα αρχικά ποσοστά να είναι 6,7% για ποσά μέχρι €100.000 και 9,9% για μεγαλύτερα ποσά (μέχρι στιγμής υπάρχουν διαβουλεύσεις για τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά). Είτε αυτή η κίνηση δεν θα περάσει και η Κύπρος θα βρεθεί στον αέρα, είτε θα αποτελέσει μια κίνηση που θα περάσει και στην Ελλάδα και την Ισπανία.