ΤτΕ: Δύο προτάσεις της Bain & Company για τις ελληνικές bad bank

Reporter

Στη δημοσιότητα η έκθεση της Bain & Company για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Τη συγχώνευση όλων των ελληνικών bad bank (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΑΤΕ, και Proton Bank) σε μία κεντρική bad bank που θα συγκεντρώσει όλα τα «προβληματικά» στοιχεία ενεργητικού των εν λόγω τραπεζών προτείνει η Bain.

Η δεύτερη πρόταση προβλέπει τη σύσταση μίας bad bank για κάθε μία από τις επτά τράπεζες, που εκκαθαρίστηκαν, ενώ παράλληλα προτείνει και τρόπους, που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις στο θέμα της ανάκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων κεφαλαίων από το υπό διαχείριση ενεργητικό.

 

 

Όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε σήμερα έκθεση που εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος (Bain & Company) με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων».

 

Η δομή των επτά τραπεζών που τέθηκαν υπό εκκαθάριση

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη σημερινή δομή των στοιχείων ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους εκκαθαριστές των επτά ελληνικών τραπεζών που τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Στη συνέχεια, η έκθεση εξετάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκκαθάρισης καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η έκθεση καταλήγει σε εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης όσο και στην ενδεχόμενη συγκρότηση μιας κεντρικής μονάδας για την ενιαία διαχείριση των ήδη υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον φορολογούμενο.Πηγή:www.reporter.gr