ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Dr. Κανέλλος Νίκος

Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΜΠ

Από το brain drain στο brain gain

Του Dr Νίκου Κανέλλου. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα την οδηγήσει στην ανάκαμψη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.