ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Φιλιππάτος Γρηγόρης

Γενικός Διευθυντής της DIRECTING INTELLIGENCE (www.directingintelligence.com)

Τεχνητή Νοημοσύνη. Μια ευκαιρία για την Ελλάδα

Στα σύνορα της οικονομίας, της επιστήμης των υπολογιστών, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της σημασιολογίας και της λογικής, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η επιστήμη που επιτρέπει την προσέγγιση και τη μελέτη πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων, όπως η ανθρώπινη συμπεριφορά.