ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Καλαμπόκας Θεόδωρος

M.Sc.,Ph.D Consultant Obstetrician-Gynecologist British Fertility Society IVF Specialist

Ας μιλήσουμε με πράξεις

Μεσούσης της οικονομικής κρίσης παρατηρούμε καθημερινά ασθενείς με νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται επιτυχώς σε αρχικό στάδιο, να φτάνουν στα νοσοκομεία της χώρας σε προχωρημένη κατάσταση, δυστυχώς πολύ συχνά μη αναστρέψιμη.