ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μάλλιος Σπύρος

Οικονομολόγος

Η επικίνδυνη επιστήμη της ιατρικής

Δεν ξέρω αν το διδάσκουν στην Ιατρική σχολή, αλλά ο άνθρωπος για να επιβιώσει χρειάζεται αγαθά. Τα αγαθά τα αποκτά μέσω ανταλλαγών με άλλους ανθρώπους στην αγορά.