ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μασσέλος Κώστας

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Η Κοινότητα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών Vs COVID-19:Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα

Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά, και αυτό ίσως να αποτελέσει για πολλούς ανά τον κόσμο μια έκπληξη δεδομένης της ‘δυσκολίας’ με την οποία παραδοσιακά οργανωνόμαστε ή κινούμαστε γρήγορα προκειμένου να ενσωματωθούμε σε πλαίσια.