ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Σερδάρης Π. Σάββας

Καθηγητής φυσικής στην ιδιωτική παιδεία, Med in Science Education, University of Bristol, UK. Στέλεχος "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!"

Η "Κρίσιμη Μάζα"

Συχνά ακούμε όρους στην πολιτική που είναι δάνεια από τις φυσικές επιστήμες: "πολίτες και πολιτικοί θα πρέπει να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος", "τίποτε δε γίνεται σε χρόνο dt" ή "πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα".

Άρωμα γυναίκας στα χρόνια της κρίσης

Του Σάββα Σερδάρη. Η αλήθεια είναι ότι πριν το 1981, η νομοθεσία θεωρούσε τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είχαν δικαίωμα ούτε καν επαγγελματική δραστηριότητα να έχουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άντρα τους.

Ώδινεν όρος και έτεκεν Νέο Λύκειο!

Του Σάββα Σερδάρη. Μετά από προετοιμασία(;) δύο ετών, ο (φερόμενος ως) Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τις αλλαγές που θα "αναμορφώσουν" το Λύκειο, δημιουργώντας το "Νέο Λύκειο".