ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Teemu Lehtinen

Institutional Partner & Regulatory Compliance Director για την Aqueria International

Ισοσκελισμός προϋπολογισμού: Αύξηση φόρων ή μείωση υπηρεσιών και παροχών;

Ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού καθώς και με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος όλων των κρατών, των κυβερνήσεων αλλά και των τοπικών αρχόντων.