ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τράπαλης Γιώργος

Στατιστικός αναλυτής, Μέλος Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ά Πειραιά

Τουρκία: Ένα δικέφαλο κράτος

Η μορφή της ρωμαϊκής θεότητας του Ιανού με τις δυο όψεις, αυτής του ευγενούς ξυρισμένου και της άλλης του γενειοφόρου "Μάτσο" άνδρα, μπορεί τη δεδομένη στιγμή να αποτυπώσει ανάγλυφα την τουρκική πραγματικότητα.

Προοδευτική πολιτική για να αλλάξουμε σελίδα

Υπάρχουν στιγμές που πρέπει κανείς να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των περιστάσεων και να έχει απόλυτη συναίσθηση της πύκνωσης του πολιτικού χρόνου και επομένως της ροής συμβάντων και γεγονότων.