ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τσιαμπάς Κωνσταντίνος

Υποστράτηγος ε.α, πρ. Διοικητής Γεν. Νοσ. Σπάρτης, πρ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Το ιστορικό της (μελλοντικής) αποτυχίας για τη δημιουργία της Βίλας Ιόλα σε κέντρο πολιτισμού

Σήμερα, τον Οκτώβριο 2018, θα έπρεπε να έχουμε στα χέρια μας ένα τελικό χρονοδιάγραμμα για τη μετατροπή της Βίλας Ιόλα, μιας ιδιαίτερης σημασίας και αξίας κληρονομιάς πολιτισμού, σε διεθνές κέντρο πολιτισμού.