ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Ζούπης Ζαχαρίας

Υπεύθυνος Ερευνών της OPINION POLL - Πολιτικός Αναλυτής

H δυσκολία του αυτονόητου

Μία βασική παθογένεια του Πολιτικού Συστήματος είναι να μπορεί να δεχτεί το αυτονόητο, να λειτουργήσει ορθολογικά, να δεχτεί όσα μπορεί να υλοποιούνται σ΄όλο τον Πλανήτη.

Χρειάζεται να δείξει αποτελέσματα

Η Κυβέρνηση δείχνει να συνεχίζει με στήριγμα την ικανοποίηση της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης για το σύνολο της Πολιτικής της. Το 50% δηλώνει πολύ ή λίγο ικανοποιημένο από την Κυβερνητική Πολιτική σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας της OPINION POLL, ενώ η ικανοποίηση από τις πρωτοβουλίες του Κ. Μητσοτάκη φτάνει το 53%.