LEGAL ASPECTS

από Βαονάκης Ιωάννης

Είναι νόμιμη η παρακολούθηση εργαζομένων με κάμερες ασφαλείας;

Του Γιάννη Βαονάκη. Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας διευκολύνει την, χωρίς υψηλό κόστος, εφαρμογή των τεχνολογικών μέσων, μεταξύ άλλων, και στις επιχειρήσεις, τόσο για την ανάπτυξή της όσο και για την διασφάλιση θεμελιωδών αναγκών όπως αυτή της ασφάλειας.

από Βαονάκης Ιωάννης

Αγορές μέσω Internet: Αυτά είναι τα δικαιώματά σας

Του Γιάννη Βαονάκη. Σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου όλα κινούνται με ρυθμούς ραγδαίους και οι παραδοσιακές συνήθειες αγορών υπερακοντίζονται από νέες, προσαρμοσμένες στα κελεύσματα της εποχής, κανένας τομέας δε μένει ανεπηρέαστος.

από Βαονάκης Ιωάννης

Σας οφείλει μισθώματα ο μισθωτής σας; Αυτά είναι τα δικαιώματά σας

Του Γιάννη Βαονάκη. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο να έχει συναφθεί μία μίσθωση, είτε επαγγελματική είτε κατοικίας, και ο μισθωτής να μην προβαίνει από δυστροπία στην καταβολή των συμφωνημένων μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή. Ποια είναι όμως τα δικαιώματα του εκμισθωτή και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί;

από Βαονάκης Ιωάννης

Το τοκοτέχνασμα των 360 ημερών και η επιβάρυνση των δανειοληπτών

Του Γιάννη Βαονάκη. Μεταξύ των άκυρων ως καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών που εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό τραπεζικών συμβάσεων για δανειακά προϊόντα, συμπεριλαμβάνεται συχνά και όρος σύμφωνα με τον οποίο οι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά, με βάση έτος 360 ημερών, αντί 365 ημερών, τις οποίες έχει κανονικά το ημερολογιακό έτος.

από Βαονάκης Ιωάννης

Ένσταση διζήσεως: Ίσως το ισχυρότερο όπλο στα χέρια του εγγυητή

Στην πλειοψηφία των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες, πέραν του πρωτοφειλέτη, συμβάλλονται και τρίτα πρόσωπα, οι εγγυητές, οι οποίοι εγγυώνται για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ή της πίστωσης από τον πρωτοφειλέτη με την προσωπική τους περιουσία.

από Βαονάκης Ιωάννης

Τελικά υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό;

Αρκετός λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με το αν η πρώτη κατοικία των πολιτών προστατεύεται ή όχι από τον πλειστηριασμό αναφορικά με τις οφειλές τους προς πιστωτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή ιδιώτες πιστωτές εν γένει. Τι ισχύει τελικά;

από Βαονάκης Ιωάννης

Είναι νόμιμη η εγγύηση μόλις 1 έτους στα κινητά τηλέφωνα;

Κατά την αγορά τεχνολογικών προϊόντων και ειδικότερα σύγχρονων κινητών τηλεφώνων (smartphones), ο πωλητής μνημονεύει κατά κανόνα την ύπαρξη εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι μόλις ενός (1) έτους.

από Βαονάκης Ιωάννης

Έχει «ημερομηνία λήξης» ο «Νόμος Κατσέλη»;

Ο ν. 3869/2010 (ή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, «Νόμος Κατσέλη»), ψηφίστηκε το έτος 2010 με σκοπό να ρυθμίσει τις οφειλές φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, ακόμα και με διαγραφή, κατά περίπτωση, και του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών των προσώπων αυτών.

από Βαονάκης Ιωάννης

Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή: Ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια του δανειολήπτη

Με βάση πλήθος δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα Δικαστήρια ολόκληρης της χώρας, έχουν κριθεί ως παράνομοι λόγω καταχρηστικότητας Γενικοί Όροι Συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε τραπεζικές συμβάσεις.

από Βαονάκης Ιωάννης

Ακατάσχετο αναδρομικών συντάξεων ή καθυστερημένων μισθών για οφειλές στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τον Νόμο, ορίζεται ακατάσχετο ποσό για μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ ασφαλιστικά βοηθήματα εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ (άρθρο 31 παρ. 1 ΚΕΔΕ).