Παπαδημητρίου Θάνος
Φόβος > Συμφέρον > Αλήθεια
Γκράβας Κωνσταντίνος
Σημείωμα …σημαιοφόρου
Καρασούλας Διαμαντής
Χάθηκαν τρία πολύτιμα χρόνια