Καταπέλτης για τα αποτελέσματα των Μνημονίων που επιβλήθηκαν στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα διεθνούς στήριξης είναι το σχέδιο γνωμοδότησης της Ευρωβουλής, στο πλαίσιο της διερεύνησης του ρόλου της τρόικας στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Ισπανού εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αλεχάνδρο Θέρκας, που θα ενσωματωθεί στο πόρισμα της διερευνητικής επιτροπής, μέσα σε μια τετραετία χάθηκαν στις μνημονιακές χώρες 2 εκατ. θέσεις εργασίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι περικοπές στην υγεία και στις συντάξεις που επιβλήθηκαν μέσω των μνημονίων στην Ελλάδα και στις άλλες τρεις μνημονιακές χώρες παραβιάζουν τη Συνθήκη της Ε.Ε. όσο και τον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρωζώνης.

Η Ευρωβουλή ζητά μάλιστα να γίνει λεπτομερής καταγραφή από την Κομισιόν της ζημιάς που έχει προκληθεί στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, να επιδιωχθεί η αποκατάσταση με τη συνδρομή των κοινοτικών πόρων και να καταργηθούν σταδιακά όλα τα έκτακτα μέτρα.

Ευθύνη
Ο εισηγητής διαπιστώνει ότι «τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και το Εurogroup) είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους που επιβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις κοινωνικές τους συνέπειες». Παράλληλα, εκφράζει τη λύπη της Ευρωβουλής για το γεγονός ότι βρέθηκε στο περιθώριο σε όλα τα στάδια του εγχειρήματος. Το σχέδιο γνωμοδότησης επικρίνει ακόμη το γεγονός ότι τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν χωρίς καμία εκτίμηση των συνεπειών μέσω μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού με τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα. Ειδικότερα, για τις επιπτώσεις των μνηνομίων στην απασχόληση, αναφέρει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις τέσσερις χώρες οδήγησαν σε δραματικά ποσοστά ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά απώλειας θέσεων εργασίας και υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας.

Διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50% ή η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου υπερβαίνει το 30%, να είναι «απελπιστική».

Ο εισηγητής εκφράζει τέλος έντονη ανησυχία διότι, μεταξύ των όρων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, τα προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις για συγκεκριμένες περικοπές σε θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα φάρμακα για τη βασική προστασία των πλέον ευπαθών ομάδων.

Facebook Comments