Στο 171,8% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013, παραμένοντας το υψηλότερο στην Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Eurostat.

Ακολουθούν η Ιταλια με χρέος στο 132,9% του ΑΕΠ, η Πορτογαλια με χρέος 128,7% και η Ιρλανδία με χρέος 124,8%. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εμφανίζουν η Εσθονία με 10%, η Βουλγαρία με 17,3% και το Λουξεμβούργο με χρέος 27,7%.
 

Facebook Comments