Περαιτέρω συρρίκνωση του μισθολογικού κόστους για τους υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και συρρίκνωση των ποσών που διατίθενται από το κράτος για κοινωνικές παροχές, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2013 – σε απόλυτα μεγέθη – στα 5,229 δισ. ευρώ (21,2% των συνολικών δαπανών), δηλαδή περίπου 700 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το τρίτο τρίμηνο 2012, όταν ήταν 5,903 δισ. ευρώ (21,3% των συνολικών δαπανών).

Ταυτόχρονα, κοινωνικές παροχές περιορίστηκαν στα 9,513 δισ. ευρώ (38,1% των συνολικών δαπανών), από 10,453 δισ. ευρώ (37,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ οι επιδοτήσεις από το κράτος μειώθηκαν σε 86 εκατ. ευρώ (0,3% των συνολικών δαπανών) από 214 εκατ. ευρώ (0,8%).

Στο σκέλος των εσόδων, οι φόροι στο εισόδημα αυξήθηκαν – σε απόλυτα μεγέθη – σε 5,14 δισ. ευρώ (21,6% των συνολικών εσόδων του κράτους) το τρίτο τρίμηνο 2013, από 5,04 δισ. ευρώ (23,6% των συνολικών εσόδων) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Χαρακτηριστικό των συνεχώς μειούμενων εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, είναι το γεγονός ότι οι εισφορές περιορίστηκαν σε 6,138 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2013, από 6,885 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Facebook Comments