Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 603 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3.464 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, στο εν λόγω 12μηνο το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα ύψους 5.441 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 15.688 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6.085 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 53.018 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (53.242 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εν λόγω υστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του ΠΔΕ κατά το μήνα Δεκέμβριο τα οποία ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου. Το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει, όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.423 εκατ. ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (48.106 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.614 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας  το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ.
 

Facebook Comments