Νέα αύξηση σημείωσε το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, φθάνοντας το 26,03%, ύστερα από την πτώση που είχε παρουσιάσει τα δύο προηγούμενα τρίμηνα και παραμένει το μελανό σημείο της ισπανικής οικονομίας της χώρας, η οποία κατέγραψε μια μικρή ανάκαμψη.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2013, οι άνεργοι στην Ισπανία ήσαν 5.896.300, δηλαδή 8.400 λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση σημείωσε και ο ενεργός πληθυσμός, στους 22.654.500 ανθρώπους.

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό των ανέργων στον ενεργό πληθυσμό ήταν 25,98%, ένα από τα μεγαλύτερα μεταξύ των βιομηχανικών χωρών.

Η κοινωνική κρίση παραμένει βαθιά καθώς η χώρα βγαίνει δειλά από την ύφεση των δυο τελευταίων ετών.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, η Ισπανία κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 0,1%, η οποία αναμένεται να φθάσει το 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης. Ωστόσο, το σύνολο των αναλυτών θεωρεί ανεπαρκή τα αποτελέσματα αυτά για την επιστροφή στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η κυβέρνηση αναμένει στα τέλη του 2013 ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 26,6%, και 25,9% στα τέλη του 2014.

Facebook Comments